ПОЧЕТНА - Radek

најпродаВани

ЦНЦ рутер - rk1325

цнц плазма - rk1530

ЦНЦ рутер - rk1325

цнц плазма - rk1530

ИЗЛОЖБЕН САЛОН

Изложбен салон со повеќе од 70 различни модели на машини. РАДЕК нуди стручна презентација и тестирање на машините со цел сами да се уверите во квалитетот и функционалноста на машините.

СЕРВИС

РАДЕК има сопствен тим на сервисери опремени со најсовремени алати со цел брзо и ефикасно дијагностицирање и решавање на проблеми.

Сервисот нуди и услуги за:

• Испорака на машини.

• Монтажа и инсталација на машини.

• Обука за користење на машини.

• Одржување на машини.

• Техничка поддршка.

• Продажба на резервни делови.